Machiavellilezing 2001 door Benk Korthals

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. A.H. Korthals, minister van Justitie.

De Machiavellilezing van 2001 werd door mr. A.H. Korthals verzorgd. De lezing getiteld: Veiligheid: zorg voor overheid en burger, kunt u hier teruglezen.