Machiavellilezing 2000 door Paul Frissen

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. P.A.H. Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en bestuurskundig adviseur. Aan de KUB is hij voorzitter van het Centrum voor Recht, bestuur en informatisering.

De Machiavellilezing van 2000 werd door prof. dr. P.A.H. Frissen verzorgd. De lezing getiteld: ‘De anarchistische republiek’ Representatie in de informatiesamenleving, kunt u hier teruglezen.