Over Machiavelli

De Stichting Machiavelli wil een bijdrage leveren aan het debat over publieke communicatie in de samenleving. Op het snijvlak van samenleving en politiek, van bestuur en democratie moedigt de Stichting mensen aan hun stem te laten horen over de bijdrage die communicatie levert aan maatschappijvorming en verandering.

Dat doet de Stichting onder meer door haar jaarlijkse prijs uit te reiken: de Machiavelliprijs. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die heeft uitgeblonken in publieke communicatie. Bij de ideeën van de politieke denker Machiavelli denkt men al snel aan het principe ‘het doel heiligt de middelen’. En inderdaad is het zo dat de Machiavelliprijs gaat naar degene die dit principe het meest effectief in praktijk heeft gebracht. Maar wel op een positieve manier, voor een sympathiek doel en met een maatschappelijk relevante opbrengst.
De jaarlijkse uitreiking van de prijs wordt omlijst met het uitspreken van de Machiavellilezing. Deze lezing biedt de lezinggever een natuurlijk platform om over de horizon van de eigen omgeving te kijken en te reflecteren op thema’s van publieke communicatie. Wie met de lezing een boodschap wil overbrengen aan de rest van Nederland, is in perscentrum Nieuwspoort op de juiste plek: de media zijn altijd ruim aanwezig.

Naast dit jaarlijkse hoogtepunt laat de stichting nog een aantal keren per jaar van zich horen. Steeds populairder worden de campagneleidersdebatten. Op de vroege ochtend, als de verkiezingsuitslag enkele uren oud is en de hitte van de strijd achter de rug is, debatteren de campagneleiders van de politieke partijen met elkaar en evalueren ze de verkiezingscampagne. Wat waren de meesterzetten? Wie blunderde? En wat kan er voor een volgende keer worden geleerd? Ondanks het vroege tijdstip is ook bij deze debatten de zaal immer goed gevuld. In 2014 is de Stichting Machiavelli gestart met een nieuwe traditie, het “kick-off” debat. Deze bijeenkomst wordt op iedere ochtend van de opening van een nieuw parlementair jaar georganiseerd.

De Stichting organiseert tevens bijeenkomsten die worden vormgegeven door de actualiteit. Dat kan een debat zijn tussen hoofdredacteuren, of een debat tussen oud-partijleiders. De bijeenkomsten van de Stichting zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Sterker nog, we houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. Daarvoor kunt u zich eenvoudig aanmelden en vanzelfsprekend gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor dat doel.


Geschiedenis

De Stichting Machiavelli werd opgericht in de tweede helft van de vorige eeuw. Het bestuur bestaat uit routiniers op het gebied van politiek, communicatie en journalistiek. De muren die van nature tussen de drie beroepsgroepen bestaan, worden voor de duur van de bestuursvergaderingen neergehaald. Bestuursfuncties worden onbezoldigd vervuld.
Meer over de geschiedenis leest u in De Ziel van Machiavelli geschreven door Edsco de Heus ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Machiavelli in 1998.