Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe de stichting Machiavelli omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is als volgt opgebouwd:

  •     Wat zijn persoonsgegevens?
  •     Waarvoor verwerkt de stichting Machiavelli uw persoonsgegevens?
  •     Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
  •     Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
  •     Contact over uw rechten?

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Meer informatie over persoonsgegevens in het algemeen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de stichting Machiavelli uw persoonsgegevens?

De stichting Machiavelli verwerkt op basis van toestemming persoonsgegevens voor het informeren en registreren van belangstellenden over de bijeenkomsten die de stichting organiseert. Daarnaast verzamelt de stichting gegevens van mensen die via het contactformulier op de website contact opnemen met de stichting. Meer informatie over de stichting vindt u hier

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

De stichting Machiavelli zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. De stichting verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.

De stichting zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaakt, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bij de stichting Machiavelli bewaren we uw persoonsgegevens:

  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen

De stichting Machiavelli neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de stichting zorgt dat alleen personen toegang hebben tot de gegevens, die een taak hebben bij het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt (zoals het organiseren van bijeekomsten of het beantwoorden van vragen).
  • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens m.b.t. aanmeldingen of vragen worden niet gedeeld.

Contact over uw rechten

U kunt zich uitschrijven van de bijeenkomsten waarvoor u zich heeft opgegeven.

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek doet u bij de stichting Machiavelli via info@stichtingmachiavelli.nl.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.


Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.