Machiavellilezing 2002 door Uri Rosenthal

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. Uri Rosenthal, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en Voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

De Machiavellilezing van 2002 werd door prof. dr. Uri Rosenthal verzorgd. De lezing getiteld: ‘Het kan niet, het mag niet, we willen het, we doen het’. Communicatie over megatrends en micronarigheid, kunt u hier teruglezen.