Machiavellilezing 2022 door Admiraal Rob Bauer

Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, hield voorafgaand aan de prijsuitreiking de jaarlijkse Machiavellilezing, getiteld: “Vrede bewaren betekent voorbereiden op oorlog”. De volledige lezing is hier terug te vinden.

U kunt de lezing hieronder terugkijken [minuut 30:05]