Machiavelli trapt af op dinsdag 2 september 2014

Per september 2014 is Stichting Machiavelli gestart met een nieuwe traditie: een vooruitblik op het parlementaire jaar.
Dit jaar hebben de fractievoorzitters Kees van der Staaij (SGP) en Halbe Zijlstra (VVD) aan de bijeenkomst deelgenomen. Zij hebben hun visie gegeven op wat het komende politieke jaar volgens hen gaat brengen. Ze spraken over hun plannen, verwachtingen en hun politieke angsten. Ter afsluiting was er gelegenheid om vragen te stellen.