Campagneleidersdebat Provinciale Statenverkiezingen op donderdag 19 maart

Tradtiegetrouw verzorgt Stichting Machiavelli in de ochtend na de verkiezingen het campagneleidersdebat. Daarin wordt met de campagneleiders van politieke partijen teruggeblikt op de campagne. Ook na deze verkiezingen vond dit debat plaats.

Aan het debat werd deelgenomen door Pieter Paul Slikker (PvdA), Hans Janssens (CDA), Maarten Hijink (SP), Kees Verhoeven (D66) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en stond onder leiding van Wilco Boom (parlementair verslaggever van de NOS).

Het debat vond plaats op donderdag 19 maart in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.