De makers van de StemWijzer kregen de Machiavelliprijs 2003

De makers van de StemWijzer kregen de Machiavelliprijs omdat de StemWijzer informeert, confronteert, prikkelt en stemt tot nadenken. De StemWijzer heeft een eminente en wellicht duurzame bijdrage geleverd aan de publieke informatievoorziening rond verkiezingen, is een belangrijke stimulans gebleken voor de politieke discussie in huiskamers, kantines en kantoren en heeft op creatieve wijze laten zien welke betekenis internet kan hebben voor de politieke participatie en voor het stimuleren van verantwoordelijk en betrokken burgerschap.
Download de lezing van Erik de Zwart

‘Van Poldermodel tot merkenmodel.’ In deze lezing doet Erik de Zwart, media ondernemer en directeur van Talparadio (o.a. radio Noordzee) uit de doeken waarom grote merken succesvol zijn in het mobiliseren van jongeren en de overheid niet.