Machiavellilezing 1995 door Herman Tjeenk Willink

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. H.D. Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer.

De Machiavellilezing van 1995 werd door mr. H.D. Tjeenk Willink verzorgd. De lezing getiteld: Overheidscommunicatie, element of instrument?, kunt u hier teruglezen.