Machiavellilezing 1992 door Anne van der Meiden

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. A. van der Meiden, theoloog en communicatiewetenschapper. Hij was aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht hoogleraar in de massacommunicatie en de public relations.

De Machiavellilezing van 1992 werd door prof. dr. A. van der Meiden verzorgd. De lezing getiteld: Propaganda, politieke marketing en voorlichting, kunt u hier teruglezen.