Aftrap parlementaire jaar 2018-2019

De Stichting Machiavelli theeft traditiegetrouw op de eerste Kamerdag het nieuwe parlementaire jaar afgetrapt met twee fractievoorzitters uit de Tweede Kamer.

Fractievoorzitters Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) hebben uitgebreid uiteengezet op welke thema’s zij het komende politieke jaar zullen focussen en wat hun eigen rol daarin wordt. De bijeenkomst stond onder leiding van Elsevier Weekblad-journalist Carla Joosten en Volkskrant-journalist Martin Sommer.